Az SAP Integrated Business Planning megoldás áttekintése és előnyei

Onespire Zrt.

Bevezető

Az SAP IBP komplex vállalatirányítási megoldása rugalmasan kiterjeszti a Sales & Operation Planning folyamatait a teljes ellátási láncra.

Bejegyzésünkben áttekintjük a felhőalapú szoftver főbb funkcionális egységeit, az alkalmazás előnyeit, illetve cégünk kapcsolódó szolgáltatásait.

Az SAP Integrated Business Planning megoldás

Az SAP Integrated Business Planning (SAP IBP) egy olyan felhőalapú vállalatirányítási megoldás, amely kiterjeszti a klasszikus Sales and Operation Planning (S&OP) folyamatait a teljes ellátási láncra. Integrált kapcsolatot teremt a stratégiai, taktikai és operatív szintek között.

A megoldás technikai hátterét az SAP S/4HANA biztosítja.

Cégünk SAP IBP szakértelme és szolgáltatásai

A Onespire Zrt. Production & Planning kompetencia központja kiemelten foglalkozik a különböző tervezési megoldásokkal, többek között az SAP Integrated Business Planninggel. Az elmúlt évek során cégünk szakértői rengeteg értékes tapasztalatot halmoztak fel az ellátási lánc, illetve a logisztikai tervezés területén. Ezek felhasználásával sikeresen tudunk támogatást nyújtani akár az SAP IBP bevezetése kapcsán is. Tanácsadóink nemcsak elméleti, de gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkeznek az SAP IBP alkalmazásával kapcsolatban.

Az SAP Integrated Business Planning (IBP) bevezetése mellett cégünk rendelkezik tapasztalattal a megoldás tervezése, használata, támogatása és optimalizálása terén is. Az elmúlt évek során felhalmozott szakértelmünk lehetővé teszi, hogy ügyfeleinket hatékonyan segítsünk az IBP teljes életciklusában, kezdve a tervezéssel, majd a bevezetéssel és a rendszer használatával, valamint a szupport és optimalizálás folyamataiban is.

SAP Integrated Business Planning felépítése

1. ábra: SAP Integrated Business Planning felépítése

SAP IBP for Demand

Az egész ellátási lánc (Supply Chain) tervezési folyamat kiindulópontja az igénytervezés (Demand Planning), ezért kiemelt jelentősége van a ráépülő folyamatok hatékony működése szempontjából is. Az SAP IBP for Demand sok hasznos funkciót átvett elődjétől az SAP APO-tól (SAP Advanced Planning and Optimization), úgymint erős statisztikai algoritmus készlet, kiugró értékek detektálása, előrejelzési riasztások és előrejelzési hibamérések.

Ezek az eszközök lehetővé teszik a felhasználó számára a megfelelő közép- és hosszútávú kereslet előrejelzések elkészítését. Az előrejelzés pontosságát azonban nem csak a kifinomult statisztikai módszerek alkalmazásával lehet javítani, hanem a rövid távú igény érzékeléssel (demand sensing) és a társosztályoktól (értékesítés, marketing, stb.) származó előrejelzések (collaborative forecast) alkalmazásával is. Az SAP IBP for Demand ezekre is kiváló lehetőséget kínál.

Cégünk szakértői az SAP IBP for Demand modul kapcsán az igénytervezés hatékony működtetése, valamint az előrejelzések optimalizálása terén nyújthat segítséget, jelentős mértékben javítva a pontosságot, a rövid távú igény-érzékelést alkalmazva.

Demand planning and demand sensing

2. ábra: Demand planning & Demand Sensing

SAP IBP for Inventory

Az SAP termékekben különböző készletoptimalizálási megoldások már régóta elérhetőek, ám ezek általában egymástól elszigetelten működtek, így a teljes ellátási láncot tekintve nem adtak optimális eredményt. Az SAP IBP for Inventory a mai komplex ellátási hálózatok világában is segítséget nyújt a készletek és a kiszolgálási szintek optimalizálásában. Emellett az SAP IBP for Inventory számos vizualizációs opcióval is segíti a döntéshozatalt.

A készleteket többféle szempont alapján kategorizálja az SAP IBP for Inventory, így az adott igényeknek megfelelően képes kezelni azokat. Egyrészt a felhasználás jellege szerint, úgymint alapanyag, félkész- vagy gyártásközi termék, késztermék, karbantartási anyag.

Másrészt a készlet folyamatban betöltött szerepe szerint is osztályozhatóak:

 • Biztonsági készlet (Safety stock),
 • Forgó készlet (Cycle stock),
 • Úton lévő készlet (Pipeline stock),
 • Elérhető készlet (On-hand inventory),
 • Cél készlet (Target inventory).

Készletoptimalizálás

3. ábra: Készletoptimalizálás

A készletoptimalizálás keretében kerül meghatározásra az ideális biztonsági-, forgó-, és cél készletszint. Ehhez az IBP for Inventory számos tényezőt tud figyelembe venni, mint például múltbeli igények ingadozásának mértéke, a beszállítási idő (lead time), tervezett akciók.

Az SAP IBP for Inventory modul bevezetése és használata során munkatársaink a készletek és kiszolgálási szintek optimalizálásában tudnak támogatást biztosítani, miközben vizualizációs eszközökkel támogtják a döntéshozatalt.

SAP IBP for Demand Driven Replenishment

A mai gyorsan változó üzleti környezetben a tradicionális MRP megoldások gyakran vezetnek nem megfelelő készlet- és kiszolgálási szintekhez. Egyrészt túl sok készlet halmozódik fel egyes termékekből, ugyanakkor hiány alakul ki más termékekből.

Erre nyújt segítséget az SAP IBP for Demand Driven Replenishment amely az Igény-vezérelt MRP (DDMRP, Demand Driven Material Requirements Planning) módszertanát alkalmazva csökkenti a készletek mennyiségét, miközben javítja a termékek elérhetőségét.

DDMRP hatása

4. ábra: A DDMRP hatása

A DDMRP az alábbi öt lépésből áll:

 1. Stratégiai szétválasztás (decoupling): A puffer-készletek helyének meghatározása az ellátási láncban.
 2. Puffer profilok és szintek meghatározása: A várható igényt fedező és a biztonsági készletszintek kiválasztása.
 3. Dinamikus beállítások: A készletszintek rendszeres felülvizsgálata heurisztikák segítségével.
 4. Igényvezérelt tervezés: A gyártási és rendelési javaslatok elkészítése a nettó áramlási pozíció alapján.
 5. Látható együttműködésen alapuló végrehajtás: A beavatkozást igénylő pontok meghatározása.

Cégünk szakértői az igényvezérelt MRP módszertan alkalmazásával csökkenteni tudják a készleteket és javítják a termékek elérhetőségét az SAP IBP for Demand-Driven Replenishment modul segítségével.

SAP IBP for Response and Supply

Bármennyire is jó előrejelzést készítünk, a gyakorlati tapasztalatok alapján ennek pontossága általában nem haladja meg a 80%-ot, a mai turbulens gazdasági környezetben mindig lesznek előre nem tervezhető tényezők is.

Ezért szükséges az ellátási oldalon minél rugalmasabb folyamatok kialakítása, amelyben hathatós segítséget nyújt az SAP IBP for Response and Supply. Ennek eszközei a többszintű heurisztikákat alkalmazó ellátás-optimalizáló algoritmusok, a nagyvonalú kapacitástervezés és a prioritás alapú intézkedés-tervezés (response planning).

SAP IBP for response and supply planning process

5. ábra: SAP IBP for Response & Supply planning process

A középtávú ellátás tervezésre az alábbi három idősor alapú metódus áll rendelkezésre:

 • Idősor alapú ellátás-tervezési heurisztika (Time series-based supply planning heuristic), amely kapacitás korlátok figyelembevétele nélkül állít elő egy minden igényt lefedő tervet.
 • Idősor alapú ellátás terjeszkedési heurisztika (Time series-based supply propagation heuristic), amely az előzővel ellentétben kapacitáshiány esetében nem minden igényt fed le, így megvizsgálható ennek hatása is.
 • Idősor alapú ellátás-tervezés optimalizálás (Time series-based supply planning optimizer), amely már a kapacitás-korlátok figyelembevételével készít egy profit- vagy kiszállítás maximalizálásra optimalizált tervet a teljes ellátási hálózatra.

A rendelés alapú tervezés első lépése az igény priorizálása. Ehhez szükség van a vevők és a rendelések csoportokba rendezésére, majd a priorizálási szabályok felállítására. Ezek alapján a rendszer már tud javasolni optimális kiszolgálási sorrendet. A végleges ellátási terv alapján az IBP for Response and Supply automatikusan vissza is tudja igazolni a már beérkezett rendeléseket, valamint elkészíti a pontos kiszállítási terveket is.

Az SAP IBP for Response & Supply modul kapcsán tanácsadóink a rugalmas ellátási folyamatok kialakításában támogatják ügyfeleinket, alkalmazkodva az előrejelzés pontatlanságaihoz, valamint prioritás alapú intézkedéseket tervezve optimalizálják a kapacitást.

SAP IBP for Sales and Operations

Az ellátási lánc akkor tud igazán hatékonyan működni, ha az egyes elemeit nem egymástól elszigetelten, hanem az elejétől a végéig integráltan üzemeltetik. SAP IBP for Sales and Operations megoldást nyújt a keresleti- és az ellátási oldal, valamint a készletek közötti optimális egyensúly kialakítására mind taktikai mind operatív szinten.

Az SAP IBP az alábbi funkciókkal járul hozzá az S&OP minél hatékonyabb működtetéséhez:

 • Méretezhető és rugalmas modell: Az SAP IBP for sales and operations egységes modellben tudja kezelni a kereslettervezési, az ellátási és a pénzügyi terület törzs- és tranzakciós adatait, tetszőleges aggregáltsági szinten.
 • Szcenárió tervezés: Az IBP lehetőséget biztosít arra, hogy eltérő alternatívak hatásait vessük össze egymással, majd az eredmények függvényében szülessen meg a végső tervezet.
 • Együttműködés: A végleges S&OP terv ideális esetben sok terület összehangolt munkájának az eredménye, amely közös adatbázisokra épül, valós idejű frissítésekkel, így minden résztvevő az egy közös terven tud dolgozni. Emellett az SAP IBP for sales and operations aktívan támogatja az információk megosztását az értintett személyekkel, valamint a hatékony döntés-előkészítést.
 • Fejlett elemzések: A megfelelő döntések meghozásához elengedhetetlenek a pontos és áttekinthető információk. Az SAP IBP-ben rengeteg grafikon és riport áll ehhez a felhasználók rendelkezésére.
 • Intuitív felhasználói felületek: Az SAP IBP for sales and operations többféle, személyre szabható felhasználói felülettel rendelkezik, amelyek már nem csak számítógépről vagy laptopról, hanem mobiltelefonról és tabletről is elérhetőek.

Munkatársaink az SAP IBP for Sales and Operations terén az integrált taktikai és operatív tervezéshez nyújtanak támogatást, méretezhető modellekkel, szcenáriótervezéssel és hatékony együttműködéssel.

SAP Supply Chain Control Tower

Az egyik legnagyobb kihívás egy komplex ellátási lánc esetében a teljes folyamat gyors áttekintése, a hatalmas adatmennyiség hatékony elemzése a releváns döntések meghozatalához, a problémák gyökerének megtalálásához. Az SAP Supply Chain Control Tower lehetőséget ad a felhasználók számára, hogy könnyen saját igényeikre szabhassák a felhasználói felületet. A különböző típusú adatvizualizációs eszközökre és kulcs-mutatószámokra (KPI-ok) támaszkodva segít a stratégiai és taktikai döntésekben.

Az SAP IBP rengeteg előre definiált KPI-t kínál a felhasználók számára, de természetesen lehetőség van egyéni mutatószámok létrehozására is. Az alábbi főbb KPI-ok elérhetőek a rendszerben:

Rendeléskiszolgálás:

 • OTIF (on time in full), amely megmutatja, hogy a rendelések hány százaléka volt kiszolgálva a kért időben, teljes mennyiségben.
 • Fill Rate, amely azt mutatja meg, hogy egy adott periódus igényeit mekkora arányban sikerült kiszolgálni.
 • Backorder, ami azon rendelésekre vonatkozik, amelyek kért kiszállítási időpontja már elmúlt, de mégsem lettek még kiszolgálva.

Igény-előrejelzés:

 • Előrejelzés pontossága (Forecast accuracy), amely az előrejelzett és a megvalósult mennyiség különbségét vizsgálja a megvalósult mennyiséghez képest.
 • Bias, amely az előzőhez hasonlóan szintén az előrejelzett és a megvalósult mennyiség különbségét vizsgálja, de már az eltérés irányáról is szolgáltat információt.
 • Előrejelzés stabilitása (Forecast fidelity), amely azt mutatja meg, hogy egy-egy időszakra vonatkozó végleges előrejelzés mennyiben tér el a korábban az adott időszakra előrejelzett mennyiségtől.

Ellátás és szállítás:

 • Lefedettség, azaz a meglévő készlet hány napnyi átlagos igényt fed le.
 • Kapacitáskihasználtság (időbeli), amely egy adott erőforrás százalékos időbeli leterheltségét mutatja. Ez segíthet például a szűk keresztmetszetek meghatározásában.
 • Kapacitáskihasználtság (mennyiségi), az előzőhez hasonló, azonban itt mennyiségi kapacitás-kihasználtságat láthatunk.
 • Ellátási hiány, amely azt mutatja meg, ha egy adott periódus igényei meghaladják az elérhető készletek mennyiségét.
 • Ütemezésmódosítás, azaz azoknak az ütemezéseknek a százalékos aránya, amelyek az utolsó pillanatban módosítva lettek.
 • Prémium szállítások aránya, vagyis például a gyorsított, légi szállítások aránya az összes beszállításhoz képest.
 • Beszerzési teljesítmény, amely azon beszerzési rendelések arányát mutatja meg, amelyek a kért időben és teljes mennyiségben érkeztek be.

Készletkezelés:

 • Készletforgás, ami megmutatja, hogy egy év alatt hányszor fordul meg az átlagos készletérték.
 • Nem mozgó készlet, azon készletek mennyisége, amelyeken egy meghatározott időnél (például 6 hónap) régebb óta állnak, és a jövőben sem látszik rájuk igény (rendelés vagy előrejelzés).
 • Veszélyeztetett készlet, vagyis olyan készlet, amely már csak rövid ideig felhasználható, például lejárat miatt.
 • Készletérték, amely előállítható bármilyen aggregáltsági szinten, bármilyen vizsgálandó lokáción.

Az SAP Supply Chain Control Tower modulhoz kapcsolódóan a komplex ellátási láncok gyors áttekintésében és adatelemzésben biztosítunk támogatást ügyfeleink számára a releváns döntések meghozatalához.

SAP IBP kezelőfelületek

Az SAP IBP az alábbi kezelőfelületet kínál a felhasználók számára: a webes alapú SAP Fiori, Microsoft Excel add-in, illetve bizonyos funkciók mobilos verzióban is elérhetőek.

Az SAP Fiori egy személyre szabható webes felület, amelyen keresztül a felhasználó elérheti az összes rendelkezésre álló funkciót. A tranzakciókat jelölő úgynevezett csempék tetszés szerint átrendezhetők, csoportosíthatók és átnevezhetők. Itt van lehetőség különböző analitikus- és adatvizualizációs elemek futtatására is.

Az SAP IBP Excel add-in lehetőséget biztosít egy sokak számára ismerős kezelőfelület alkalmazására. Választhatunk előre elkészített tervezőtáblák közül, vagy saját igényeinkre is szabhatjuk. Tetszőleges időintervallumban a kívánt aggregáltsági szintű adatokkal dolgozhatunk, természetesen különböző szűrők alkalmazására is lehetőség van.

SAP IBP Excel kezelőfelület

6. ábra: SAP IBP Excel kezelőfelület

Az SAP IBP további funkciói

Az SAP IBP tervezőfelületein könnyedén létre lehet hozni többféle szcenáriót, ezáltal egyszerűen meg lehet vizsgálni egy-egy várható esemény hatását a tervekre. Dolgozhatunk állandó tervezési verziókkal, amelyek minden jogosult felhasználó számára elérhetőek, de létrehozásuk IT támogatást igényel, vagy alkalmazhatunk szcenáriókat, melyeket bármely érintett létre tud hozni saját maga számára. Ez utóbbiak esetében a törlés is sokkal biztonságosabban megvalósítható, mivel az más tervezők munkáját semmiképpen sem befolyásolja.

Nagyobb mennyiségű adatot már nem könnyű manuálisan áttekinteni. Ebben nyújthat segítséget az úgynevezett figyelmeztetések (Alerts) beállítása. Ez egy jelzés a tervező számára, hogy melyek azok a területek (például termékek, időszakok) amelyeket szükséges részletesebben megvizsgálni, mert az előre definiált paraméterek alapján valami gond lehet velük. Akár a webes felületen keresztül, akár az Excel add-in segítségével könnyen válaszhatunk már előre definiált figyelmeztetések közül, vagy akár saját magunk is létrehozhatunk újabbakat.

A mai felgyorsult világunk egyik legfontosabb erőforrása az információ és az ezen alapuló együttműködés. Az SAP IBP keretein belül erre a SAP JAM kínál megoldást. Itt a felhasználók formális, visszaellenőrizhető módon tudnak feladatokat delegálni, szavazásokat létrehozni, döntéseket, tudást és linkeket megosztani.

SAP IBP JAM

7. ábra: SAP IBP JAM

Az SAP IBP megoldás előnyeinek összefoglalása

Mint láthattuk, az SAP Integrated Business Planning egy olyan komplex vállalatirányítási megoldás, amely rugalmasan kiterjeszti a Sales & Operation Planning folyamatait a teljes ellátási láncra az igénytervezéstől kezdve a készlettervezésen keresztül egészen az ellátás tervezéséig.

Az elmúlt évek során cégünk, a Onespire Zrt. rengeteg értékes tapasztalatot halmozott fel az ellátási lánc, illetve a logisztikai tervezés területén. Ezek felhasználásával sikeresen tudunk támogatást nyújtani akár az SAP IBP bevezetése kapcsán is.
A Onespire Zrt. fő tevékenysége az SAP támogatás nyújtása hazai és európai ügyfeleinek, különös hangsúlyt fektetve Belgium, Németország, Ausztria, Hollandia, Luxemburg és Svájc piacaira. Cégünk további előnye, hogy a budapesti mellett egy belgiumi irodával is rendelkezik, ami lehetővé teszi európai tevékenységünk hatékony képviseletét és támogatását.

Az SAP alkalmazások zöldmezős bevezetései mellett aktívan részt veszünk ügyfeleink meglévő folyamatainak folyamatos fejlesztésében, valamint segítünk a jövőbeni stratégiai alapok kialakításában. Tanácsadóink kiemelkedő szakmai múlttal rendelkeznek a hagyományos logisztikai, termelési, pénzügyi és BI modulok terén.

Ezen kívül állandóan bővítjük tudásunkat és ismereteinket az új SAP-termékek terén, és büszkék vagyunk számos egyedi projekt tapasztalatunkra. Azon túlmenően saját fejlesztésű alkalmazásokat és termékeket is kínálunk ügyfeleinknek a szolgáltatásaink mellett, tovább növelve a vállalati hatékonyságot és versenyképességet.

Szerző: Turóczi Máté

 

Amennyiben kérdése van az SAP IBP megoldáshoz kapcsolódó szolgáltatásainkkal kapcsolatban, forduljon bizalommal kompetencia központ vezetőnkhöz!

Források:

1. Sandy Markin, Amit Sinha: SAP Integrated Business Planning, Functionality and Implementation, Rheinwerk Publishing, [2018]

2. IBP100, SAP IBP Overview, [2021]

Az SAP Integrated Business Planning megoldás áttekintése és előnyei

Production & Planning kompetencia központ

Vezető: Turóczi Péter

Turóczi Péter

Tekintse meg további bejegyzéseinket ebben a kategóriában!

Tekintse meg legfrissebb híreinket!

Onespire Gyermeknap 2024

Múlt vasárnap a Nemzetközi Gyermeknapon kicsit átalakult a Onespire Iroda.

Onespire Ultrabalaton 2024

Beszámoló az idei Ultrabalaton fantasztikus élményeiről és eredményeiről a Onespire csapattól.

Budapesti Gazdasági Egyetem szakest 2024

A hallgatók vállalatok előadásait hallgathatták meg, valamint érdeklődhettek a pályakezdési lehetőségekről.

Az SAP S/4HANA FSCM Credit Management és az SAP ECC SD alapú hitelkezelés összehasonlítása

Bemutatjuk a kétféle megoldást, illetve új típusú SAP S/4 HANA termék által okozott változásokat.

SAP Partner Kick-off 2024

Halmos Endre, cégünk igazgatósági tagja részt vett az SAP által szervezett zágrábi eseményen.

Junior Gokart Program 2024

Egy izgalmas gokartozáson vettek részt munkatársaink, ahol többkörös versenyben mérették meg magukat.

SAP konferencia 2024 február

Egyedülálló találkozót szerveztünk a múlt héten az SAP S/4HANA és a kapcsolódó forradalmi megoldások bemutatására.

Évindító All-Staff Meeting & Díjátadó 2024

Idén is a Larus Étterem és Rendezvényközpont adott otthont a szokásos eseményünknek.

A Onespire Zrt. 2023 év végi támogatási tevékenységei

Év végi akciónk keretében három nonprofit közhasznú szervezet működését támogattuk.

SAP CDS Views: Az SAP HANA elsődleges adatszolgáltatási technológiája

Bejegyzésünkben áttekintjük az SAP HANA adta riportlehetőségeket, illetve az általuk kínált lehetőségeket

Onespire Karácsonyi Party 2023

A Onespire csapata idén sem felejtette el a karácsonyi ünneplést, melynek ezúttal a Symbol adott teret.

Mikulás Party 2023

A vidám találkozás vasárnap bontakozott ki a varázslatos Budai Fonó Zeneházban.

Kérdése van szolgáltatásainkkal kapcsolatban?

Vegye fel a kapcsolatot a Onespire szakértőivel!

Kövesse közösségi média oldalainkat!