Kapacitásproblémák előrejelzése és megoldása a gyártástervezésben az SAP S/4HANA pMRP segítségével

Cikkünkben röviden bemutatjuk az SAP új prediktív anyag- és erőforrás-tervező megoldását, a szimuláció lépéseit, valamint egy késztermékre vonatkozó SAP pMRP mintafolyamatot.

Az SAP pMRP megoldás rövid ismertetése

A prediktív anyag- és erőforrás-tervezés, vagy röviden pMRP (Predictive Material and Resource Planning) egy olyan új, az SAP S/4HANA 1909 verzió óta elérhető funkcionalitás, amely egyszerű és egyben felhasználóbarát módon támogatja a gyártástervezők munkáját a közép- és hosszútávú tervezésben. A pMRP célja a termelésben és az ellátásban jelentkező potenciális kapacitásproblémák korai azonosítása, valamint a megoldások kiértékelésének támogatása egy egyszerűsített anyagszükséglet tervezési algoritmus segítségével.

Ebben a cikkben röviden bemutatjuk, hogy hol helyezkedik el a prediktív MRP a teljes termelés tervezési láncban, továbbá áttekintjük a funkcióhoz kapcsolódó alapfolyamatot, valamint a végrehajtáshoz szükséges előfeltételek és törzsadatok körét. Végül egy valós rendszerben létrehozott példán keresztül szemléltetjük a prediktív anyag- és erőforrás-tervező megoldás gyakorlati működését.

A termeléstervezési folyamat átfogó bemutatása az SAP S/4HANA pMRP megoldásban

Tekintsük át először a teljes SAP S/4HANA termelés tervezési folyamatot, amely a lenti ábrán látható.

Első lépés minden esetben a Sales & Operations Planning, amelyet az SAP IBP (Integrated Business Planning, Integrált Üzleti Tervezés) átfogó megoldása támogat.

Ezután jön a Demand Management, amelyet a hosszútávú anyag- és erőforrás tervezés követ. Erre a tervezési lépésre korábban a Long-Term Planning (LTP) nevű funkciót ajánlotta az SAP, azonban a pMRP éppen ezt hivatott kiváltani.

Amint a nagyvonalú tervezés megtörtént, következhet a Master Production Scheduling és a Material and Resource Planning (Anyagszükséglet tervezés), amelyet egy lépésben lehet végrehajtani az MRP Live segítségével.

Az MRP Live tervezési eredményeit ezután az S/4HANA Embedded PPDS (Production Planning and Detailed Scheduling) segítségével tudjuk ütemezni és optimalizálni.

Végül ezt követi a gyártás végrehajtása, majd a termelés elszámolás.

A teljes SAP S/4HANA termelés tervezési folyamat

1. ábra: A teljes SAP S/4HANA termelés tervezési folyamat.

Prediktív anyag- és erőforrás-tervezési folyamat kialakítása az SAP-ban

Tovább haladva térjünk rá az SAP prediktív MRP megoldás részleteire.

Amint az fentebb említésre került, ehhez hasonló megoldás korábban is elérhető volt már az SAP világában Long-Term Planning (LTP) néven. Azonban a pMRP-hez képest az LTP jóval összetettebb törzsadat struktúrát igényel és beállítása is több időt vesz igénybe.

Ezzel szemben a pMRP egy egyszerűsített input állománnyal dolgozik, működtetéséhez pedig nem kell bonyolult beállítási lépéseket elvégezni. Maga a pMRP tervezési folyamat a következő lépésekből áll:

SAP pMRP tervezési folyamata

2. ábra:  Az SAP pMRP tervezési folyamata.

Az első lépés a pMRP szcenárió definiálása, amelynek során meghatározásra kerülnek a tervezés alapjául szolgáló törzsadatok. Ezt követően a második lépésben ezek a törzsadatok átmásolásra kerülnek a szimulációs adatmodellbe, amelyekre épülve a harmadik lépésben létrejön maga a szimuláció.

Ezt követi a negyedik lépésben az SAP prediktív anyag- és erőforrás-tervezési szimuláció lefuttatása, majd az ötödik lépésben annak kiértékelése. A pMRP szimuláció kiértékelése során lehetőség van arra, hogy több különböző eredményt is összehasonlítsunk, illetve az egyes szimulációkat újra futtassuk, amennyiben szükséges.

Végül a folyamat lezárásaként a szimulációs eredmények figyelembevételével át lehet vezetni a módosításokat az éles tervbe, ezzel csökkentve a jövőben bekövetkező kapacitási és ellátási problémák bekövetkezésének valószínűségét.

A prediktív anyag- és erőforrás-tervezés adatstruktúrája

Amint az már fentebb említésre került, az SAP pMRP működése egy egyszerűsített adatstruktúrán alapszik. Ez a struktúra az alábbi objektumokat tartalmazza:

  • A tervezni kívánt cikkek köre
  • Anyag-darabjegyzék
  • Munkahely és kapcsolódó kapacitás paraméterek
  • Műveletterv
  • Gyártási verzió
  • A rendszerbe betöltött elsődleges tervszükségletek

Egy késztermékre vonatkozó SAP pMRP mintafolyamat áttekintése

A következőkben bemutatásra kerül egy olyan prediktív anyag- és erőforrás-tervezési mintafolyamat, ami jól szemlélteti az SAP pMRP funkció gyakorlati működését. A példában egy késztermék prediktív tervezésének lépéseit vesszük végig, amelynek fentebb felsorolt gyártási törzsadatai teljesítik a szükséges előfeltételeket.

Elsődleges tervszükségletek létrehozása

Első lépésként létre kell hozni azokat az elsődleges tervszükségleteket, amelyek a tervezés alapját jelentik. Ebben a „Create PIRs” (Planned Independent Requirements) SAP Fiori csempe segít.

Az SAP Fiori „Create PIRs” applikáció elindítása utána a szelekciós képernyőn megadásra került a tervezni kívánt cikkszám és a gyár kódja. Ezt követően betöltésre kerültek a tervezett gyártási mennyiségek heti bontásban, ahogy az a lenti ábrán látható.

SAP Create PIRs csempe

A tervezett gyártási mennyiségek betöltése heti bontásban

3. ábra: A tervezett gyártási mennyiségek betöltése heti bontásban.

Prediktív anyag- és erőforrás tervezési szimuláció létrehozása az SAP Fiori felületen

A prediktív anyag- és erőforrás-tervezési folyamat második lépése a szimuláció létrehozása. Mivel új funkcióról van szó, ezt a feladatot kizárólag az SAP Fiori felületen keresztül lehet elindítani a „Schedule pMRP Simulation Creation” csempével. Hagyományos GUI tranzakció nem érhető el.

A pMRP szimulációt késztermék szintről indítjuk, egyszeri és azonnali futásként (lehetőség van ütemezetten ismétlődő szimulációkat is létrehozni), az alábbi képen látható paraméterekkel.

A prediktív anyag- és erőforrás tervezési referencia adatok és a szimuláció is kapott egy egyedi azonosítót, beállításra került a vizsgált periódus, valamint az, hogy heti bontásban lássuk a terv kiértékelését. Ezen felül a cikkszám és a gyár került be, mint kezdeti paraméter.

SAP pMRP szimulació ütemezett létrehozása csempe

Prediktív anyag- és erőforrás tervezési szimuláció létrehozása az SAP Fiori felületen

4. ábra: Prediktív anyag- és erőforrás tervezési szimuláció létrehozása az SAP Fiori felületen.

A pMRP szimuláció eredményeinek kiértékelése a SAP Fiori megoldásban

A beállításoknak megfelelően az SAP Fiori pMRP szimuláció néhány másodperc alatt lefutott, így jöhet a következő, harmadik lépés, amely során ki lehet értékelni az eredményeket.

Ehhez a „Process pMRP Simulations” Fiori csempét kell használni. Hagyományos GUI tranzakció ebben az esetben sem áll rendelkezésre.

Az alkalmazás elindítása után listázni tudjuk az eddig végrehajtott szimulációkat. A lenti képen látható, hogy a listában megjelent az előző lépés során létrehozott prediktív futás.

Már ebben a nézetben is látható, hogy a tervezés során a rendszer 4 darab kapacitás problémát észlelt.

pMRP szimulació feldolgozása csempe

A pMRP szimuláció eredményeinek kiértékelése az SAP Fiori megoldásban

5. ábra: A pMRP szimuláció eredményeinek kiértékelése az SAP Fiori megoldásban.

A részletesebb elemzésben az SAP Fiori „Simulation Summary” funkciója segít. Erre a gombra kattintva megjelenik egy összefoglalás heti bontásban arról, hogy mely munkahelyeken, illetve mekkora mértékű kapacitáshiány várható.

Az SAP Fiori „Simulation Summary” funkciója.

6. ábra: Az SAP Fiori „Simulation Summary” funkciója.

A szükséglettervezési szimuláció megoldási lehetőségei

A megoldási folyamat elindításához az SAP Fiori „Simulation Views” gombra kell kattintani, ahol több lehetőség közül választhatunk. Jelen példa esetében a „Demand Plan Simulation” és a „Capacity Plan Simulation” funkciók működése kerül bemutatásra, mivel a fennálló problémára ezek nyújthatnak megoldást.

Először vizsgáljuk a szükséglettervezési szimuláció megoldási lehetőségeit. Ezt kiválasztva az alábbi képernyő jelenik meg. A rendszer piros színű kerettel jelöli, hogy mely heteken várható probléma.

SAP Demand Plan Simulation view csempe

Az SAP Fiori szükséglettervezési funkciója

7. ábra: Az SAP Fiori szükséglettervezési funkciója.

Az SAP Fiori Demand Plan Simulation felületén a bekeretezett mezőkre kattintva részletesebb elemzést is kaphatunk. Ehhez a Multi-Level Material Simulation funkciógombra kell kattintani. Ekkor az alábbi felület jelenik meg, ahol két lehetőségünk is van a problémák elhárítására.

Az SAP Fiori “Multi-Level Material Simulation” funkciója

8. ábra: Az SAP Fiori “Multi-Level Material Simulation” funkciója.

Vagy módosítjuk az adott komponens forrását („Change Source of Supply”), amennyiben lehetőség van belső gyártás helyett külső beszerzésre, vagy változtatunk a tervezett mennyiségeken. Ez azonban csökkentheti a szállítási pontosságot, megbízhatóságot („Delivery Performance”), így jelen példa esetében nem ezeket a megoldásokat választjuk, hanem egy másik módszerhez fordulunk, amely a kapacitástervezés szimulációval érhető el („Capacity Plan Simulation”).

Ebben a nézetben az SAP Fiori Demand Plan Simulation rendszer szintén piros színnel jelöli, hogy mely héten és mely munkahelyen jelentkezik a kapacitásprobléma. Ezen a felületen nem darabszám mértékegységben vizsgáljuk a kapacitást, hanem órában. Jól látható, hogy a képernyő alsó részén grafikusan is ábrázolva vannak a kapacitásproblémák.

Az SAP Fiori “Demand Plan Simulation” funkciója

9. ábra: Az SAP Fiori “Demand Plan Simulation” funkciója.

Ebben a szimulációs nézetben három megoldási lehetőséget kínál a rendszer: vagy figyelmen kívül hagyjuk a kapacitásproblémákat („Disregard Capacity Issues”), vagy megváltoztatjuk az adott héten elérhető kapacitást („Change Available Capacity”). Továbbá harmadik lehetőségként elérhető a szükségletek átütemezése a „Shift Demand” funkciógombbal. Ekkor a lenti felület jelenik meg, ahol az SAP pMRP rendszer javaslatot tesz a problémát okozó többlet mennyiségek átütemezésére.

Az SAP Fiori “Shift Demand” funkciója

10. ábra: Az SAP Fiori “Shift Demand” funkciója.

Amennyiben megnyomjuk az „Adopt Proposal” gombot, majd az „Apply” funkciót, a szükségletmennyiségek áttervezésre kerülnek a prediktív anyag- és erőforrás-tervezési szimuláción belül. Jól látható, hogy a fenti módosítási javaslat elfogadása után a szimuláción belüli kapacitásproblémák száma négyről háromra csökkent.

Szükségletmennyiség javaslat eredménye az “SAP Fiori Multi-Level Material Simulation” funkcióban

11. ábra: Szükségletmennyiség javaslat eredménye az “SAP Fiori Multi-Level Material Simulation” funkcióban.

Ugyanezt a folyamatot végrehajtva az összes pirossal jelölt mezőre, a problémák száma nullára csökkenthető, anélkül, hogy a 100%-os szállítási pontosság sérült volna, amint az a lenti szimulációs kezdőképernyőn is látszik.

Az SAP Fiori “Multi-Level Material Simulation” funkció áttekintő képernyője

12. ábra: Az SAP Fiori “Multi-Level Material Simulation” funkció áttekintő képernyője.

Ezt követően nincs más dolgunk, mint engedélyezni az SAP Fiori pMRP szimuláció eredményeinek élesítését a „Release” gomb segítségével. Ennek eredménye az lesz, hogy a korábban betöltött elsődleges tervszükségletek mennyiségei helyett egy új tervverzió kerül létrehozásra, így a terv teljesíthető lesz kapacitásproblémák és a szállítási pontatlanságok nélkül.

A szükséglettervezési szimuláció eredményeinek élesítése

 

Az SAP Fiori A szükséglettervezési szimuláció eredményeinek élesítése

13. ábra: Az SAP Fiori A szükséglettervezési szimuláció eredményeinek élesítése.

Az SAP pMRP előnyei

Összeségében tehát elmondható, hogy az SAP prediktív MRP egyszerű és rugalmas működése, felhasználóbarát felülete és vizuális szemléltető elemei nagy segítséget nyújtanak az anyag- és erőforrás szükségletek közép- és hosszútávú tervezésében.

Az SAP prediktív anyag- és erőforrás-tervező megoldás használata éppen ezért ajánlott közép- és nagyvállaltok számára, ahol komoly kockázatot jelentenek az esetlegesen felmerülő kapacitási problémák, amelyek a pMRP alkalmazás segítségével előre jelezhetők és kiküszöbölhetők.

Az SAP pMRP megoldás rugalmasságát növeli, hogy nem csak egy rendszerbevezetés során lehet aktiválni, hanem lehetőség van arra, hogy egy már működő SAP rendszerben kapcsoljuk fel és kezdjük el használni ezt a funkciót. Ehhez nem kell mást tenni, mint megvásárolni a „SAP S/4HANA for Extended Planning” licensz csomagot.

A Onespire Zrt. SAP pMRP szolgáltatásai

Amennyiben az SAP prediktív MRP megoldás bevezetését tervezik, cégünk szakértői támogatást tudnak nyújtani a szükséges a „SAP S/4HANA for Extended Planning” licenszek beszerzésében, majd ezt követően az SAP S/4HANA pMRP funkció aktiválásában és paraméterezésében.

Emellett kollégáink a működéshez szükséges törzsadatok szinkronizálását, valamint a működés közbeni támogatást is hatékonyan hajtják végre igény esetén.

Kérdése van az SAP pMRP folyamatok kialakítása vagy optimalizálása kapcsán? Írja meg és szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot!

Kapacitásproblémák előrejelzése és megoldása a gyártástervezésben az SAP S/4HANA pMRP segítségével

Szerző:  Turóczi Péter

SAP raktári és transzport logisztika szolgáltatások

Onespire logó kicsi

Tekintse meg további bejegyzéseinket ebben a kategóriában!

Tekintse meg legfrissebb híreinket!

Onespire főzőverseny 2024

Hagyományos ízek és kreatív csapatok versenye: Felejthetetlen csapatépítő nap a Onespire-nél!

Onespire Gyermeknap 2024

Múlt vasárnap a Nemzetközi Gyermeknapon kicsit átalakult a Onespire Iroda.

Onespire Ultrabalaton 2024

Beszámoló az idei Ultrabalaton fantasztikus élményeiről és eredményeiről a Onespire csapattól.

Budapesti Gazdasági Egyetem szakest 2024

A hallgatók vállalatok előadásait hallgathatták meg, valamint érdeklődhettek a pályakezdési lehetőségekről.

Az SAP S/4HANA FSCM Credit Management és az SAP ECC SD alapú hitelkezelés összehasonlítása

Bemutatjuk a kétféle megoldást, illetve új típusú SAP S/4 HANA termék által okozott változásokat.

SAP Partner Kick-off 2024

Halmos Endre, cégünk igazgatósági tagja részt vett az SAP által szervezett zágrábi eseményen.

Junior Gokart Program 2024

Egy izgalmas gokartozáson vettek részt munkatársaink, ahol többkörös versenyben mérették meg magukat.

SAP konferencia 2024 február

Egyedülálló találkozót szerveztünk a múlt héten az SAP S/4HANA és a kapcsolódó forradalmi megoldások bemutatására.

Évindító All-Staff Meeting & Díjátadó 2024

Idén is a Larus Étterem és Rendezvényközpont adott otthont a szokásos eseményünknek.

A Onespire Zrt. 2023 év végi támogatási tevékenységei

Év végi akciónk keretében három nonprofit közhasznú szervezet működését támogattuk.

SAP CDS Views: Az SAP HANA elsődleges adatszolgáltatási technológiája

Bejegyzésünkben áttekintjük az SAP HANA adta riportlehetőségeket, illetve az általuk kínált lehetőségeket

Onespire Karácsonyi Party 2023

A Onespire csapata idén sem felejtette el a karácsonyi ünneplést, melynek ezúttal a Symbol adott teret.

Kérdése van szolgáltatásainkkal kapcsolatban?

Vegye fel a kapcsolatot a Onespire szakértőivel!

Kövesse közösségi média oldalainkat!