SAP S/4HANA Group Reporting

A csoportszintű pénzügyi konszolidáció egy igen összetett folyamat, figyelembe véve, hogy számos különböző üzleti egység, ERP-rendszer, vállalati részleg (üzleti és informatikai), számviteli szabályozás érintett a végrehajtás során.

Bevezetés

A szervezetek gyakran számos különféle eszközt használnak az egyedi, és a csoportszintű zárás során, ami nem hozzáadott értéket képviselő egyeztetési folyamatokat eredményez, és jelentős teret ad a hibának.

A pénzügyi konszolidáció „klasszikus” modellje, miszerint az egyedi („vállalati szintű”) és a csoportszintű zárási folyamatok és az ezeket támogató rendszerek elkülönülnek egymástól, nem teszi lehetővé a gyors hozzáférést a csoportszintű döntéstámogatási információkhoz. A legtöbb szervezet a „silo”-rendszerek világában él, amelyek jelentősen csökkentik a hatékonyságot és ezzel párhuzamosan időveszteséget okoznak a zárásban. Az elkülönített rendszerek gyakran hiányos könyvelési nyilvántartásokhoz, hosszú egyeztetési folyamatokhoz, manuális kiigazításokhoz, sőt akár az „igazság” több változatához vezetnek. A konszolidációt végrehajtó szervezetek azonban nem engedhetik meg maguknak, hogy megvárják, amíg a tagvállalatok lezárt egyedi adatai átkerülnek egy adattárházba, ahol aztán különféle transzformációs és érvényesítési eljárások végrehajtása után válnak csak konszolidálhatóvá.

A felsorolt problémákra SAP új konszolidációs stratégiája ad megoldást, amely egy egységes keret-rendszert biztosít az egyedi és a konszern záráshoz, és ötvözi a meglévő megoldások előnyeit. Az SAP S/4HANA Group Reporting az SAP AG stratégiai konszolidációs megoldása, melyet folyamatosan fejleszt, hogy az az „Intelligens Vállalat” szoftverévé válhasson.

SAP S4 Group Reporting

Mielőtt azonban kicsit közelebbről megismernénk ezt az új eszközt, rövid áttekintést adunk a SAP Konszolidáció termékfejlődéséről, a SAP AG korábbi konszolidációs termékeiről, melyek nagy része jelenleg is elérhető a SAP termékportfóliójában.

Visszatekintés

Az elmúlt 2,5 évtizedben számos különféle, a pénzügyi-számviteli konszolidációt támogató termék lépett az SAP termékpalettájára. A SAP AG még az ezredforduló előtt bevezette az ECC (R/3) rendszerben az FI-LC (Legal Consolidation) modult, melyet viszonylag hamar felváltott az EC-CS (Consolidation System), amely mai napig is használható, mint „core” SAP oldali megoldás a pénzügyi konszolidációra.

Az EC-CS ugyan biztosítja a megfelelő konszolidációs funkciókat, de a jelentések készítésekor nem túl rugalmas, és nem támogatja a konszolidált tervek előállítását. Ezért a 2000-es évek elején a SAP AG bevezette a „BW-alapú” SEM-BCS-t (Business Consolidation), melyet „fő” konszolidációs eszközként pozícionált.

A SEM-BCS elődjeihez képest jóval szélesebb funkcionalitást és nagyobb rugalmasságot kínál, mind a konszolidációs funkciók, mind pedig a „reporting” tekintetében. 2007-ben az SAP AG felvásárolta a Business Objects-t, így megszerezte a BOFC (Financial Consolidation) nevű alkalmazást. Bár a megoldás erős, rendkívül rugalmas konszolidációs funkciókat kínál, és nagy konszernek számára is sikeresen használható, mégsem terjedt el hazánkban, de a „németajkú” területeken sem.

Ugyancsak 2007-ben az SAP AG újabb akvizíciót hajtott végre, és az Outlooksoft felvásárlása révén bővítette termékportfólióját a BPC (Business Planning and Consolidation) termékkel. A BPC kezdetben egy Microsoft SQL alapú megoldás volt, majd az SAP AG integrálta a SAP NetWeaver 7.x verziójába. A jelenleg elérhető verziói közül a 10.1 verzió SAP NetWeaver alapú, és a 11 verzió, amely csak az SAP BW4/HANA rendszeren fut. Az SAP BPC erős Excel-integrációval rendelkezik és nemcsak konszolidációt, hanem tervezési funkciókat is kínál.

A SAP AG – fentebb felsorolt – korábbi konszolidációs megoldásai (az EC-CS kivételével) a konszolidáció „klasszikus” modelljét követik, így magukban hordozzák annak minden hátrányát.

MegoldásOrientációFinance integrációPlatform
EC-CSBizonylat-elvűTeljesSAP ERP
SEM-BCSBizonylat-elvűSAP BW-n keresztülSAP BW
BPC - StandardSzabályokon alapulóSAP BW-n keresztülSAP BW / Microsoft
BPC - EmbeddedSzabályokon alapulóSAP BW-n keresztülSAP BW
Financial ConsolidationSzabályokon alapulóElkülönítettMS SQL / SAP HANA
S/4HANA Group ReportingBizonylat-elvűTeljesSAP S/4HANA

1. ábra – SAP Konszolidáció termékek

SAP S/4 HANA Group Reporting

Az SAP AG új generációs szoftvere, a SAP S/4HANA Finance (melynek része a Group Reporting) lehetővé teszi az entitás- és a csoport szintű folyamatok egységes rendszeren történő végrehajtását, a konszolidációt valós idejű tranzakciós adatokkal hajtja végre, megkönnyíti a gyors elemzéseket akár az egyedi könyvelési bizonylatok szintjére történő lefúrás lehetőségével, mindezek által pedig hatékonyabb döntéshozatal biztosít csoport szinten. A Group Reporting támogatja a teljes terv, tény és várható konszolidációs folyamatokat az adatgyűjtéstől kezdve, az adatok feldolgozásán és elemzésén keresztül, egészen a közzétételig.

Az SAP S/4HANA az egyedi és a konszern zárás teljes integrációja révén elősegíti a pénzügyi architektúra egyszerűsítését.

SAP S4HANA group reporting

2. ábra – Architektúra

Ennek az egyszerűsítésnek az alapja az S/4HANA „Universal Journal”, ami egy olyan integrált számviteli rendszer alapját képezi, amely egyesíti a főkönyvi könyvelést, az eszközszámvitelt, a controlling-ot és az anyag ledgert. Az „Universal Journal”-on belül „külső” és a management számviteli adatok egyetlen számlakereten belül kerülnek rögzítésre, és mivel ezen adatok ugyanabban a könyvelési nyilvántartásban vannak letárolva, ezért soha nincs szükség a pénzügyi és a vezetői számvitel adatainak egyeztetésére.

Az S/4HANA garantálja az adatminőséget, mivel az egyedi és a csoportszintű zárás egyazon törzsadatokat használja, továbbá a könyvelések a központilag definiált validációs szabályok mentén folyamatosan ellenőrizhetőek. A Group Reporting használata gyorsítja a konszern zárás folyamatát: az entitás szintű kiigazítások valós időben megjelennek a csoportszintű kimutatásokban is, továbbá egyes konszolidációs lépések, mint pl. a pénznem átszámítás, vagy az „intercompany” egyeztetések az S/4HANA „Continuous accounting” funkcionalitása révén előrébb hozhatóak a konszern zárás folyamatában.

Csoportszintű beszámolás konszolidálás

3. ábra – Konszern zárás folyamata

Nem utolsó sorban a Group Reporting biztosítja az átláthatóságot és auditálhatóságot azáltal, hogy a csoportszintű kimutatásokból, jelentésekből az operatív számviteli bizonylatokig történő „lefúrásra” ad lehetőséget, továbbá a konszolidációs szabályok ugyanazt az adatmodellt használják (mint az operatív számvitel), ezért a konszolidált beszámolók, riportok dimenziói nem korlátozódnak az attribútumok egy részhalmazára, ez pedig lehetővé teszi a kifinomult és részletes adatelemzést.

Az SAP AG „cloud” stratégiájának megfelelően a SAP S/4HANA Group Reporting elérhető felhőben, de természetesen „on-premise” (helyszíni) vagy ún. „hibrid” modellben is alkalmazható. Használható harmadik fél nyilvános felhőalapú szolgáltatásainak futtatásával, például olyan szolgáltatókkal, mint az Amazon Web Services, a Google Cloud Platform, az IBM Cloud, a Microsoft Azure stb., vagy egy SAP adatközpontban. Az SAP AG éves szoftverfrissítéseket biztosít a helyszíni verzióhoz és negyedéves frissítéseket a felhőverzióhoz, így az ügyfelek mindig hozzáférhetnek a legújabb innovációkhoz olyan területeken, mint a gépi tanulás, az AI és a prediktív elemzés.

A SAP S/4HANA egységes platform biztosítja a lehetőséget, hogy a Group Reporting alkalmazás más felhő-alapú, vagy éppen „on-premise” megoldásokhoz kapcsolódjon, mint például a SAP Analytics Cloud, a SAP tervezési és riportálási alkalmazása, vagy a SAP Group Reporting Data Collection, amely a konszolidációhoz történő adatgyűjtést támogatja, vagy éppen a SAP Fiori, amely megkönnyíti az együttműködést és nagyobb átláthatóságot nyújt az egyes építőelemeknek, funkcióknak. Tervezett funkció az SAP Disclosure Management-el való integráció kiépítése, melynek célja a pénzügyi kimutatások és jelentések elkészítése, kitöltése és közzététele.

SAP S4HANA csoportszintű riportok

4. ábra – Kapcsolódó applikációk

Az SAP S/4HANA Group Reporting használatához külön licencre van szükség, amely a konszolidációs egységek számától függ. A cloud verzió licence 50 db konszolidálási egységet „alapból” tartalmaz.

SAP S/4 HANA Group Reporting előnyei

Az alábbiakban összefoglaltuk, hogy az SAP S/4 HANA Group Reporting milyen előnyökkel rendelkezik a többi SAP Konszolidációs termékkel szemben:

  • Egyesíti a „külső” és a menedzsment számviteli adatokat egyetlen forrásban („single point of truth”), továbbá egyetlen, egységes adatmodellt használt a folyamatok egyszerűsítése végett.
  • Nincs szükség az adatok időszakos áttöltésére, replikációjára „önálló” megoldásokba (ld. „klasszikus” modell).
  • Valós idejű hozzáférést biztosít a tranzakciós adatok bármely (egyedi / konszolidált) szintjéhez, teljes átláthatóságot nyújt a zárási folyamatokban.
  • A záráshoz szükséges idő jelentősen csökkenthető az egyszerű, automatizált folyamatok révén.
  • Garantálja az átláthatóságot, és az auditálhatóságot az „Universal Journal” bizonylatok bármely részletéig.
  • Új, innovatív képességeket kínál, amelyek kihasználják a „memory computing” előnyeit.

Alternatívák SAP S/4 HANA Group Reporting mellett

Magyarországi ügyfeleinknél az EC-CS és a SEM-BCS alkalmazások vannak használatban. Mindkét SAP konszolidációs megoldás továbbra is használható a HANA „világban”, azonban az SAP AG ezen termékeket már nem fejleszti tovább, azok a meglévő funkcionalitással rendelkeznek a HANA verziókban.

Az EC-CS modult használó ügyfelek a SAP S/4HANA „on-premise” verziójára történő átállás esetén dönthetnek úgy, hogy nem használják ki a Group Reporting nyújtotta előnyöket. Ők az upgarde-t követően továbbra is használhatják az EC-CS-t, a standard támogatási időszakon belül (ld. support.sap.com/pam). Az EC-CS az S/4HANA OP 1909 verziótól (S4CORE 104 rel.) használható, funkcionalitása megegyezik az SAP ERP 6.0-ban található EC-CS funkcionalitásával, beleértve az EHP kiegészítéseket is, és ez a verzió 2024 év végéig támogatott. A cloud verzióra történő átállás esetén az EC-CS modul használata nem támogatott.

A SAP BW-alapú SEM-BCS-t használó ügyfelekeinknél a vállalat SAP stratégiájától függően többféle szcenárió létezhet a Konszolidáció jövőjét illetően, hiszen itt már a SAP BW/4HANA-ra történő áttérés kérdése is képbe kerül. Ügyfeleink egy része előbb „lépi meg” BW rendszerének „HANA-sítását”, mit a „core” SAP upgrade-jét valamely HANA verzióra. Ebben az esetben a BCS/4HANA add-on telepítésével a SEM-BCS használhatóvá válik teljes funkcionalitással a BW/4HANA alatt. A „rossz hír”, hogy ehhez azonban SAP S/4HANA Group Reporting licence-el kell rendelkezni. Az átállás során egyrészről a BW-s objektumok konvertálása szükséges a HANA-s objektumokra, másrésztől a meglévő adatok migrálását is végre kell hajtani ezen új objektumokba. A BCS/4HANA add-on mindezt konverziós és migrációs funkciókkal támogatja.

Amennyiben az ügyfél az SAP stratégiájának megfelelően az S/4HANA upgrade-t hajtja végre korábban, úgy természetesen a SEM-BCS a „tradicionális” BW alatt továbbra is használható korlátozások nélkül. Azonban tekintettel arra, hogy az SAP S/4HANA-ban jelentősen megváltoznak a Finance-hez kapcsolódó adattáblák, így ezzel együtt a BW-s adatforrások is, az S/4 átállás így is komoly változtatási igényeket generál SAP BW oldalon. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy az S/4HANA bevezetése milyen változásokat hoz a törzsadatokban, vagy a folyamatokban, melyek szintén jelentős mértékben érinthetik a SAP BW-t, vagy közvetlenül a SEM-BCS-t.

Mindezekre tekintettel kell lenni a vállalati SAP stratégia kialakítása során, hiszen a konszolidáció kritikus folyamat, a konszolidált beszámoló alapvetően befolyásolhatja a vállalat-csoportról kialakított képet, ezért annak folytonosságát, illetve megbízhatóságát feltétlen biztosítani szükséges.

Ábrák forrása: sap.com

SAP S/4HANA Group Reporting, az „Intelligens Vállalat” konszolidációs alkalmazása

Szerző: Szécsi András

Onespire logó

Tekintse meg további bejegyzéseinket ebben a kategóriában!

Tekintse meg legfrissebb híreinket!

Onespire Gyermeknap 2024

Múlt vasárnap a Nemzetközi Gyermeknapon kicsit átalakult a Onespire Iroda.

Onespire Ultrabalaton 2024

Beszámoló az idei Ultrabalaton fantasztikus élményeiről és eredményeiről a Onespire csapattól.

Budapesti Gazdasági Egyetem szakest 2024

A hallgatók vállalatok előadásait hallgathatták meg, valamint érdeklődhettek a pályakezdési lehetőségekről.

Az SAP S/4HANA FSCM Credit Management és az SAP ECC SD alapú hitelkezelés összehasonlítása

Bemutatjuk a kétféle megoldást, illetve új típusú SAP S/4 HANA termék által okozott változásokat.

SAP Partner Kick-off 2024

Halmos Endre, cégünk igazgatósági tagja részt vett az SAP által szervezett zágrábi eseményen.

Junior Gokart Program 2024

Egy izgalmas gokartozáson vettek részt munkatársaink, ahol többkörös versenyben mérették meg magukat.

SAP konferencia 2024 február

Egyedülálló találkozót szerveztünk a múlt héten az SAP S/4HANA és a kapcsolódó forradalmi megoldások bemutatására.

Évindító All-Staff Meeting & Díjátadó 2024

Idén is a Larus Étterem és Rendezvényközpont adott otthont a szokásos eseményünknek.

A Onespire Zrt. 2023 év végi támogatási tevékenységei

Év végi akciónk keretében három nonprofit közhasznú szervezet működését támogattuk.

SAP CDS Views: Az SAP HANA elsődleges adatszolgáltatási technológiája

Bejegyzésünkben áttekintjük az SAP HANA adta riportlehetőségeket, illetve az általuk kínált lehetőségeket

Onespire Karácsonyi Party 2023

A Onespire csapata idén sem felejtette el a karácsonyi ünneplést, melynek ezúttal a Symbol adott teret.

Mikulás Party 2023

A vidám találkozás vasárnap bontakozott ki a varázslatos Budai Fonó Zeneházban.

Kérdése van szolgáltatásainkkal kapcsolatban?

Vegye fel a kapcsolatot a Onespire szakértőivel!

Kövesse közösségi média oldalainkat!