SAP Szállítmányozás modul bevezetés

Egyik nyugat-magyarországi, gyártó profilú, autóipari beszállító partnerünknél a legújabb generációs SAP ERP rendszer, a S/4 HANA zöldmezős bevezetés projekt részeként zajlott a szállítmányozást kiszolgáló alrendszer implementációja.

A vállalat a szállítmányozási feladatok ellátására saját járműflottát nem használ, hanem teljes mértékben külső partnerre bízza azt. Ezáltal a bevezetésre kerülő rendszerben az úgynevezett „Shipper szcenáriót” kellett megvalósítanunk.

A szállítmányozás, azon belül is a szállítmány tervezési, fuvar szervezési és fuvarköltség elszámolási folyamatok egy komplex egységet alkotnak, részei a vállalat beszerzési- és értékesítési folyamatainak, valamint szorosan illeszkednek a különböző pénzügyi, elszámolási és kontrolling alrendszerekhez. A Szállítmányozási Menedzsment (angol szakszóval ’Transportation Management’) kifejezés ezen folyamat-láncok koordinálásának képességét jelentik.

Háttér: a szállítmányozási folyamat szereplői

A szállítmányozási folyamat főbb szereplői a következők:

 • Igénylő (vagy másnéven Feladó, angol szakszóval ’Shipper’), amely vállalat a szállítmányozási szükségletet előidézi,
 • Logisztikai Szolgáltató (angol szakszóval LSP – ’Logistics Service Provider’), amely vállalat a szállítmányozást végrehajtja, illetve
 • Címzett (angol szakszóval ’Consignee’), aki a szállítmány kedvezményezettje.

Adott nézőponttól függően, egy üzleti szcenárió a következőképpen alakulhat:

 • Az igénylő saját gépjárműflottáját használja a szállítmányozás végrehajtására, ez esetben az Igénylő = Logisztikai Szolgáltató. Ez az úgynevezett „LSP szcenárió”.
 • Az igénylő harmadik felet bíz meg a feladattal, szállítmányozási szolgáltatást vesz igénybe, vagy akár az igénylő a teljes koordinációs folyamattal a szolgáltatót bízza meg. Ez az úgynevezett „Shipper szcenárió”.

A kezelendő logisztikai feladatok áttekintése

A vállalatnál – a gyártó profil okán – mind a beérkező-, mind a kimenő irányú logisztikai folyamatokat kezelnünk kellett. Vagyis a vállalat szempontjából:

 • A beérkezési folyamatot, ahol – természetesen paritástól függően – a beszállítók telephelyeiről kell elhozniuk a beszerzett tételeket.
 • A kiadási folyamatot, ahol – szintén paritástól függően – a vevők telephelyeire kell elküldeniük a részükre értékesített termékeket.

Beszerzési folyamatok esetén a szállító partner által küldött avizó, SAP technikailag a beérkező szállítás (angol szakszóval ’Inbound Delivery’) bizonylat alapján, míg értékesítési folyamatok esetén a gyártó terület által már visszaigazolt dátumokat és mennyiségeket felhasználva, a kiszállítási rendelés (angol szakszóval ’Outbound Delivery’) alapján történik a szállítmánytervezés.

A vállalat a szállítmányozási folyamatok jelentős részére szerződött partnerrel rendelkezik, előre megállapodott árakkal, kondíciókkal. A fennmaradó esetekben a szállítmányozó kiválasztása rendszeren kívül, egyéb fuvartőzsde alkalmazás segítségével történik. Ezáltal a megvalósítás során az ajánlatkérési, tendereztetés folyamatok nem kerültek kialakításra.

Háttér: a szállítmányozási folyamat főbb alkotóelemei

A szállítmány megtervezésének alapjai azok tételek, amelyeket önállóan vagy csomagba szervezve szeretnénk eljuttatni a kiindulási pontból a rendeltetési helyére. Ezeknek a tételeknek van tömege, térfogata, illetve helyfoglalása a szállító eszközön, amely adott kapacitással rendelkezik, legyen szó akár közúti-, vasúti-, vízi- vagy akár légi szállítmányozásról.

Az egyes tételekhez különböző dátum címkék rendelhetők, például egy beszerzett termék mikor vehető fel a kiindulási-, illetve mikor adható le a rendeltetési lokáción, egy adott telephely milyen nyitva tartással rendelkezik, időablak kezelés esetén mikor végezhető el a fel- vagy lerakodás. Vagyis mik az adott folyamatlépés elvárt (szűkebb intervallum) és a lehetséges (tágabb intervallum) kezdő- és záró időpontjai.

A szállítmánytervezés tehát ezen paraméterek: a kiindulási- és a cél lokáció, a tételek tulajdonságai, a szállító eszköz kapacitásai és a kapcsolódó dátumok alapján történik.

A fuvarszervezés során történik a megtervezett szállítmányok csoportosítása (amennyiben részáru szállítmányokról van szó – LTL: Less Than Truckload) és fuvar eszközhöz rendelése, illetve amennyiben a fuvar végrehajtását külső szolgálatátó végzi el, akkor a folyamat része lehet a szállítmányozó kiválasztása (tendereztetés, árajánlat kérés), valamint a fuvar megrendelése, a megrendelési visszaigazolás fogadása és feldolgozása is. Ekkor történhet a fuvarköltség – előzetes – kalkulációja is, szerződéses paraméterek, vagy az árajánlat alapján.

A fuvarozás végrehajtása, a szállítmány nyomon követése után lezárásképpen a fuvarköltség elszámolás (pénzügyi szabályok alapján), illetve a fuvarköltség felosztás (kontrolling szempontok alapján) történik, szállítói – szolgáltatói – számla érkeztetéssel vagy éppen önszámla kiállítással.

SAP Szállítmányozás modul bevezetés: igények és alkalmazott megoldások

Bár a vállalat beszállító-, illetve vevő partnereinek telephelyei a világ minden táján előfordulnak, jellemzően ezek Európára, illetve Kis-Ázsiára koncentrálódnak. Ezáltal a fő preferencia a közúti fuvarozás lekezelése volt, ám megoldást kellett találnunk az intermodális transzportokra, mind a tengeri, mind a légi fuvarozásra is.

Naponta átlagosan 50 teherautó fordul meg a vállalat telephelyén (beérkező- és kimenő folyamatok együttesen), jellemzően több partner termékeit tartalmazó részáru szállítmányokkal (LTL).

Bár a TM ’Advanced Transportation’ verziója a szállítmányok megtervezését automatikus módszerekkel, optimalizáló motorral támogatja, illetve rendelkezésre áll 3D vizualizációs módszer is, de az S/4 HANA alap licence részét képező Basic változat – amely végül bevezetésre került – a manuális tervezésen alapszik.

A raktári folyamatokat (ide értve az alapanyag-, illetve a félkész- és késztermékek kiszolgálását is) a SAP EWM (Extended Warehouse Management) modulja szolgálja ki, amely beágyazott komponensként – a TM-hez hasonlóan – szintén újdonságnak számít az S/4 HANA rendszerkörnyezetben.

Ezen modulok együttes használata – bár illesztésük eleinte számos kihívást támasztott tanácsadó és technikai csapatunk felé – integrált folyamatot eredményezett, amelyben a szállítmányok tervezése az előzőekben taglalt módon a TM modulban, az úgynevezett Freight Order (Fuvarrendelés) bizonylaton történik, míg a telephelyen belüli logisztikai végrehajtásért a készáru raktárhelyet is kezelő EWM modul a felelős. A Fuvarrendelés tükörképe az EWM modulban a szállítmány egység (Transport Unit, TU), amelyre hivatkozva a különböző lépések – például kiszedés, csomagolás, rakodás – történnek.

A SAP fejlesztési ütemtervéből jól látszik, hogy már rövidtávon is szerepel benne ezen összetevők együttműködésének maximális kihasználása számos új funkcionalitás implementálásával! Ezek mind technológiai, mind folyamat – hatékonyság növelési – szempontból előremutatóak!

Háttér: SAP szállítmányozási megoldások

Ahogy azt az 1. ábra is mutatja, a SAP szállítmányozási megoldásai már több, mint 30 éves történelemmel rendelkeznek, kezdve az R/2 beli RT modul 1987-es megjelenésével. A klasszikus SAP R/3-ban (későbbiekben ECC-ben) a manapság is széles körben elterjedt és használt LE-TRA (Logistics Execution – Transportation) 1993-ban jelent meg a SAP R/3 3.0 bemutatásával. Mindkét modul elsősorban az Igénylői szerepkör számára készült, kiegészítve az ERP rendszerekben kezelt folyamataikat, a szállítmányozási menedzsment szükségleteiket.

A SAP szállítmányozási megoldásainak evolúciója

 

1. ábra – A SAP szállítmányozási megoldásainak evolúciója [1]

Jelen cikkben külön nem térek ki az olyan, ágazatspecifikus szállítmányozási megoldásokra, mint a SAP TD vagy a SAP TSW.

A 2000-es évek második felében nyilvánvalóvá vált, hogy a LE-TRA modul disztribúció fókuszú folyamatai nem tudnak választ adni a szállítmányozási folyamatok növekvő komplexitására (ide értve a magasfokú optimalizálási igényeket is), illetve nem vagy csak nehézkesen lehetséges vele integrálni a lefedetlen Logisztikai Szolgáltatói szerepkört, mint üzleti szcenáriót, valamint olyan hiányzó funkcionalitásokat, mint például a flottamenedzsment.

Ennek okán a SAP teljesen új alapokra helyezte a hangsúlyt és kifejlesztette a SAP TM (Transportation Management) modulját. Ezt, mint önálló terméket 2010-től kínálja a SAP, 8.0 verziószámmal kezdődően. A SAP TM 8.0 elsőként szintén az ’Igénylő’ szerepkört szolgálta ki, de már megjelent benne a Logisztikai Szolgáltató szcenárió is, igaz, kizárólag a közúti fuvarozásra korlátozva. Ám a rendszer olyan alapokat és architektúrát biztosított, amelyre a SAP lépésről lépésre építhette fel a különböző funkcionalitásokat, így például a 8.1 verzióval megjelenő, különböző tengeri (FCL – Full Container Load, LCL – Less than Container Load) szállítmányozási folyamatokat lefedő funkcionalitással nyitotta meg a kaput a teljeskörű Logisztikai Szolgáltató szcenárió irányába. Nagyobb mérföldkőkét a 9.0 verzióban a légi szállítás támogatása, míg a 9.1-ben a tendereztetés, árajánlat kezelési folyamatok, illetve a vasúti szállítmányozás támogatása jelent meg. Napjaink a legfrissebb verziója a 9.6.

Az önálló, decentralizált változat mellett a SAP a 2010-es évek közepén, az S/4 HANA fejlődésével és koncepciójával koherensen a TM-et jelölte meg, mint ’jövőt álló technológia’, ezzel hivatalosan a klasszikus R/3 (ECC) LE-TRA modul utódjának nevezte ki. A TM úgynevezett ’beágyazott’ (angol szakszóval: embedded) változata elsőként 2017-ben, az S/4 HANA 1709-es on-premise verziójában került bemutatásra, azóta ezt évről-évre, verzióról-verzióra kiemelt módon fejleszti a SAP, egyre magasabb fokú integrációt elérve, illetve egyre több funkcionalitást támogatva.

A decentralizált mellett napjainkban funkcionalitás és egyben licence szempontjából kétféle beágyazott TM változatot kínál a SAP:

 • Shipping and Transportation (korábbi nevén: Basic Shipping). Az alap S/4 HANA licence része, funkcionalitásban lefedi a SAP LE-TRA-t, kiterjesztve azt néhány, a decentralizált TM folyamattal, mint például az alapfokú, árajánlat kérés vagy a manuális tendereztetés.
 • Advanced Transportation. A SAP S/4HANA LoB (Line of Business) Solutions része, különálló licence szükséges hozzá. Funkcionalitásában egyenértékű a decentralizált TM 9.6-al.

SAP Szállítmányozás modul bevezetés: SAP TM változatok

2. ábra – SAP TM változatok [2]

SAP Szállítmányozás modul bevezetés: további tervek

A vállalatnál a távlati tervekben szerepel Yard Management rendszer bevezetése is, amelyhez kötődően a későbbiekben Proof-of-Concept keretein belül vizsgáljuk a SAP idevonatkozó megoldását, integrálva a TM, illetve EWM modulokkal.

Integrated sales process with SAP TM and EWM solution
3. ábra – Példa: integrált értékesítési folyamat SAP TM és EWM megoldással [1]

A logisztikai végrehajtási folyamatok lezárultval a Fuvarköltség kalkulációt és elszámolást a TM széleskörű funkcionalitással támogatja.

A TM a Basic változatban is rendelkezésre áll a lehetőség a telephely elhagyását, vagy épp a telephelyre érkezést megelőzően az események (például érkezés partner telephelyére, fel-/lerakodás, távozás a partner telephelyéről stb.) nyomon követésére. Az Advanced verzióban lehetőségünk van térkép alapú megjelenítésre is.

Ügyfelünknél a jellemző több fel- illetve lerakóhelyes, LTL szállítmányokra vonatkozóan a kiemelt speditőr partnerekkel szállítmányozási keretszerződéseket kötöttek, amelyeket le kellett képeznünk a rendszerben is. Bár a TM alapértelmezett módon a súlyt vagy a térfogatot támogatja, ügyfelünk kérésére a ládamétert, mint helyfoglalási skála mértéket vezettük be a rendszerbe újdonságként.

A komplexitást e mellett az adta, hogy míg az útvonal bejárása lineárisan történik, a költség kalkuláció csillagsémán alapszik, kiinduló pontként ügyfelünk telephelyét véve.

Az integrált folyamat tekintetében két szempont miatt is kiemelt fontossággal bír a pontos költségkalkuláció:

 • A kiemelt speditőr partnerekkel önszámlázási (szállító önszámla kiállítási) folyamatot alakítottunk ki, melyet a SAP MM moduljának ERS (Evaluated Receipt Settlement) funkcionalitása nyújtja. Ezáltal a TM-ben kalkulált, a szállítmányozási keretszerződésben lévő paramétereken nyugvó díjat egyből le tudja kezelni a szállítói számlakönyvelés, ezáltal a folyamat egyszerűsödik, a hatékonyság növekszik és a hibázási lehetőségek csökkennek!
 • A SAP CO (kontrolling) moduljával való szoros kapcsolat miatt a beérkező oldalon a készletértéken keresztül az önköltségszámítás (CO-PC), míg kimenő oldalon az eredményszámítás (CO-PA) almodulok fogadják a költségfelosztás eredményét.

Háttér: a „motorháztető” alatt

A SAP Transportation Management modulja az SCM (Supply Chain Management) termékek többséghez (például APO, EWM) hasonlóan az SAP BOPF (Business Object Processing Framework) technológiáján alapszik.

A BOPF egy objektumorientált (OO) ABAP keretrendszer, általános szolgáltatás-, illetve funkciócsomag, melynek középpontjában egy adott üzleti objektum, esetünkben például egy Freight Order (Fuvarrendelés) és a hozzá kapcsolódó műveletek állnak. A SAP eredeti céljai szerint ezzel gyorsítható és standardizálható a fejlesztés.

A beágyazott TM alkalmazások a SAP új generációs, webes – böngésző, HTML5 – alapú, úgynevezett Fiori felületén futnak. Ez ad lehetőséget olyan funkciók kihasználására, mint például a vizuális szállítmánytervezés vagy akár a térkép alapú fuvarszervezés és nyomon követés.

SAP Szállítmányozás modul bevezetés: Riporting

TM modul a SAP Fiori felületnek, illetve a beépített analitikus megoldásoknak (Embedded Analytics) köszönhetően számos standard riporttal és dashboard jellegű alkalmazással támogatja a szállítmányozási folyamatok végrehajtását, nyomon követését és elemzését. Ezek segítségével ügyfelünk számos, korábban rendszeren kívül vezetett, jellemzően Excel alapú folyamatát váltotta ki a bevezetés során.

Irodalomjegyzék
[1] Lauterbach, Sauer, Gottlieb, Sürie, Benz (2019). Transportation Management with SAP. Boston, MA: SAP Press.
[2] https://help.sap.com/docs/ – 2020.08.19.

S/4 HANA beágyazott SAP Szállítmányozás modul bevezetés

Szerző: Ankucza Tamás

SAP raktári és transzport logisztika szolgáltatások

Onespire logó

Tekintse meg további bejegyzéseinket ebben a kategóriában!

Tekintse meg legfrissebb híreinket!

Onespire főzőverseny 2024

Hagyományos ízek és kreatív csapatok versenye: Felejthetetlen csapatépítő nap a Onespire-nél!

Onespire Gyermeknap 2024

Múlt vasárnap a Nemzetközi Gyermeknapon kicsit átalakult a Onespire Iroda.

Onespire Ultrabalaton 2024

Beszámoló az idei Ultrabalaton fantasztikus élményeiről és eredményeiről a Onespire csapattól.

Budapesti Gazdasági Egyetem szakest 2024

A hallgatók vállalatok előadásait hallgathatták meg, valamint érdeklődhettek a pályakezdési lehetőségekről.

Az SAP S/4HANA FSCM Credit Management és az SAP ECC SD alapú hitelkezelés összehasonlítása

Bemutatjuk a kétféle megoldást, illetve új típusú SAP S/4 HANA termék által okozott változásokat.

SAP Partner Kick-off 2024

Halmos Endre, cégünk igazgatósági tagja részt vett az SAP által szervezett zágrábi eseményen.

Junior Gokart Program 2024

Egy izgalmas gokartozáson vettek részt munkatársaink, ahol többkörös versenyben mérették meg magukat.

SAP konferencia 2024 február

Egyedülálló találkozót szerveztünk a múlt héten az SAP S/4HANA és a kapcsolódó forradalmi megoldások bemutatására.

Évindító All-Staff Meeting & Díjátadó 2024

Idén is a Larus Étterem és Rendezvényközpont adott otthont a szokásos eseményünknek.

A Onespire Zrt. 2023 év végi támogatási tevékenységei

Év végi akciónk keretében három nonprofit közhasznú szervezet működését támogattuk.

SAP CDS Views: Az SAP HANA elsődleges adatszolgáltatási technológiája

Bejegyzésünkben áttekintjük az SAP HANA adta riportlehetőségeket, illetve az általuk kínált lehetőségeket

Onespire Karácsonyi Party 2023

A Onespire csapata idén sem felejtette el a karácsonyi ünneplést, melynek ezúttal a Symbol adott teret.

Kérdése van szolgáltatásainkkal kapcsolatban?

Vegye fel a kapcsolatot a Onespire szakértőivel!

Kövesse közösségi média oldalainkat!